top of page

 

                 

                   3. G Fredericia gymnasium

Jeg kom til første session med en tvivl om hvad det egentlige problem var, men gennem første samtale sporede du dig ind på en retning som gav mig en klarhed og indsigt. Gennem de efterfølgende samtaler blev problemstillingen specificeret og løst. Og endda mere end jeg kom med i første omgang.

. Forløbet har været skræddersyet præcis til mig og mine behov og har hele vejen igennem været fleksibelt. Igennem samtale har jeg lært en masse om mig selv og mine reaktionsmønstre, som jeg har lært at kunne reagere på med de rette redskaber. Samtalen har altid virket fortrolig og du Pia har stillet de helt rette spørgsmål som har skubbet til mig og givet mig et nyt syn på tingene. Du er meget respektfuld og jeg har kunne mærke at jeg er blevet lyttet til, hvilket har haft en afgørende betydning for forløbets gang.


                 

                   HF Fredericia gymnasium


Jeg har lært hvordan jeg håndterer konflikter og hvordan jeg skal forberede mig til eksamen fremover.

Hun er lyttede og forstående og kommer med ting jeg kunne gøre anderledes.

                      Poul Erik Madsen rektor 

                      Fredericia  gymnasium

Pia har igennem skoleåret 2021/22 bistået Fredericia gymnasium i forhold til elever med særlige udfordringer. Det er studievejlederne som har visiteret eleverne til Pia og hun har i den grad gjort en forskel. Flere elever er tydeligvis vendt styrket tilbage til gymnasiet og er mere sikre på sig selv. Et par elever har valgt at fortsætte på gymnasiet, hvor vi tidligere vurderede at det ikke var realistisk. Et par elever har efterfølgende understreget betydningen af at tale med en uden for gymnasiet.


                   Rikke Bøgelund ungerådgiver 

                   Headspace Fredericia


Headspace er anonymt og gratis rådgivnings-tilbud til unge mellem 12 og 25 år. 

Pia's vindende personlighed og evne for rådgivning og aktiv lytning afspejles tydeligt i relationen med den unge. Hun får i allerhøjeste grad de unge til at føle sig set, hørt og forstået.

Pia vægter højt at der ved samtalerne er den anderkende tilgang, og  at brobygning til andre hjælpe-indsatser kan etableres, hvis der er behov for det. Ligeledes er supervision og sparring et element som Pia deltager arrangeret i . Tøv endelig ikke med at kontakte Pia som coach og rådgiver for unge.

Referencer

bottom of page