top of page
Home: Welcome
Forest Road

Enneagram type 6

Type 6

Generelt om enneagram type 6

Enneagram type 6 har mange bekymringstanker og forestiller sig tit, hvad der kan gå galt, eller hvad der skal tages højde for. De leder ofte efter andres skjulte motiver og hensigter. 6'ere er gode til at tage det modsatte synspunkt, også selvom det ikke er deres eget. De har ofte fokus på at forsvare ”de svag"

Enneagram type 6 fremstår ofte som skeptiske og tvivlende personer på grund af deres analytiske evne til at kunne forudse problemer i fremtiden. Samtidig har de behov for at udtrykke risikoen ved dem. Og der er ved Gud mange potentielle problemer og farer nu og i al fremtid at bekymre sig om.

De er gode holdspillere og altid super loyale.

Hvis du kan genkende følgende, er du muligvis enneagram type 6

 • Du analyserer som oftest alle konsekvenser, inden du beslutter dig

 • Tillid er et tema hos dig, og det kan være svært for dig at stole på andre

 • Du udsætter ofte handlinger, fordi du er i tvivl

 • Du kan have problemer i forhold til autoriteter

 • Du oplever ofte at være skeptisk

 • Du bryder dig ikke om at være i centrum, med mindre det tjener en god sag

 • Mennesker du stoler på har din ubetinget støtte

 • Når du har besluttet dig, er du som regel stadig lidt i tvivl

 • Du opleves ofte af andre som et skeptisk og udtryksfuldt menneske, der er i tvivl om meget, og som ikke hopper på hvad som helst

 • Du har en konstant indre dialog – for og imod

 • Du kan se alt fra to sider og være i tvivl om, hvad der er den rigtige

 • Du har et behov for at vende stemningen i en gruppe, så den ikke bliver urealistisk positiv eller negativ

 • Du tillægger ofte andre personer følelser og tanker som i virkeligheden er dine egne

 • Du oplever dig selv realistisk – imens omgivelserne ofte oplever dig som for skeptisk, måske ligefrem negativ

 • Du yder som oftest, før du nyder

 • Du kan føle dig helt tung i hovedet af tanker, bekymringer og tvivl

 • Du har pakket kufferten med ting, der kan klare alle farer og problemer, når du tager på ferie

 • Du er ubetinget trofast og loyal overfor personer og grupper, du får tillid til

 • Autoriteter er et tema i dit liv – enten underkaster du dig dem, eller også gør du oprør mod dem

 • Du oplever ofte tvivl, der udsætter handlinger

Bidrag til samarbejde

 • Beskytter de svage gruppemedlemmer

 • Analyserer og opstiller hypoteser

 • Realistisk og vedholdende

 • Ligeværdig i deres kommunikation

 • Loyale og arbejdssomme

I samarbejde er Enneagram type 6 god til at se ”sagen” fra flere vinkler, og kan derfor opleves af andre som meget kritisk og blive kaldt ”lyseslukker”. De har øje for det, andre kan komme til at overse i deres begejstring. De har både fokus på opgaven og på relationerne, og de er eksperter i at analysere og forudse faldgrupper og problemer. De analyserer således også konsekvenserne, inden de træffer en beslutning. De fungerer bedst, når der er modstand eller en sag at kæmpe for. Deres tvivl forsvinder, når modstanden er kendt, frem for en forestilling om ”det værste der kunne ske”.

Enneagram type 6 sikrer demokrati i gruppen, og at alle bliver hørt, ligesom de kan bruge deres humor for at samle gruppen. De er loyale overfor grupper, de har ansvar for, og ledere de respekterer.

Når 6’ere føler sig presset

Kollegaer der opfører sig illoyalt overfor gruppen, presser 6'eren, eller hvis hurtige beslutninger skal træffes. Først vil de intensivere deres analysearbejde med fokus på, hvorfor det gik galt, eller hvad der skal til for at rette op. Fortsætter presset på trods heraf, vil de ofte have 100 % fokus på mål og opgave og handle derefter. Men de handler uovervejet og egenrådigt i sådanne situationer – og fortryder ofte bagefter. De reagerer emotionelt og instinktivt, tænker sig ikke om.

Enneagram type 6 og motiver

 • Behov for at være sikker og tryg

 • Det er naivt at tro det bedste

 • Alt kan ses fra mindst to sider

 • Jeg kan ikke stole på andre

Enneagramtype 6, når de er i overskud

Når Enneagram type 6 er i overskud får de mere ro i hovedet – tankemylderet stilner delvist af. De får lyst til harmoni og hygge, slipper til dels bekymringer, ansvar og kontrol. De slapper mere af og er til stede i nuet og glemmer momentvis mulige farer og problemer. Her er de stadig grundige og analyserende men realistiske. Deres retfærdighedssans er også mere nuanceret. De er stadig holdspillere og loyale, men er samtidig grænsesøgende. De bliver mere aktive og kommer op i tempo, når de ser opgaver, der skal løses, ligesom de bliver mere målrettede på den gode måde – mennesker omkring dem kan fornemme, at sekseren summer af et drive for aktivitet og gøremål.

Enneagramtype 6, og konflikter

Enneagram type 6 føler sig presset, når de kommer i tvivl om andres motiver, når andre ikke overholder deres forpligtelser eller misbruger deres magt. Sekseren trækker sig og begynder at analysere og konstruere urealistiske scenarier, der forstærker deres grundlæggende tvivl, fordi de formoder og projicerer. De leder efter alt det, der ligger mellem linjerne, som sekseren oplever, ikke bliver sagt højt. Andre kan opleve dem som ”Rasmus modsat”, ”Djævlens Advokat”, og at deres kritiske tilgang kan være udfordrende i teamet.

Type 6 handler ofte forsinket eller har slet ingen handling. Kan også reagere stærkt og hurtigt, når den de er vred på, er til stede. Ofte trækker de sig i irritation og tænker: ”så må de også selv om det – så kan de klare sig selv, jeg har jo gjort dem opmærksom på det ...”

Tips til Enneagram type 6:

 • Læg mærke til når du overfører noget til andre, som reelt hører til i dig selv. (Projektioner).

 • “Det hele skal nok gå.”

 • Bearbejd den grudlæggende indre nervøsitet ved at være levende og i live.

 • Undersøg hvad fundamentet for din store tillid og loyalitet bygger på. Vedn den fra evt. at være rettet mod den ydre verden og opdag den inden i dig selv.

 • En stor ulighed er at tro, at vi alle er lige.

 • Læg mærke til, hvad du har gjort for ikke at bekymre dig. Bekymringen er forsvundet fordi du har lagt en plan for, hvordan du kan være ubekymret.

 • Er tillid noget du har til dig selv eller skal andre levere den? Har du sat dem, du har tillid til op på en piedestal? Hvad er hensigten med det?

bottom of page