top of page
Home: Welcome

Som certificeret Neuro psykologisk Coach har jeg tavshedspligt og
snakker  hverken  med forældre, myndighed eller andre indsatser, uden det er i overensstemmelse med dig. Så det vi snakker om er helt fortroligt.
Herunder kan du læse nærmere om hvilke paragraffer jeg som coach arbejder under

§ 1. En coach skal støtte en klients mål og eget ønske om udvikling og psykisk sundhed, og respekten for klienten går forud for egne interesser.

§ 2. En coach har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten.

§ 3. En coach kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om en klient uden dennes samtykke.

§ 4. Al journalføring m.v. må kun ske med klientens samtykke, og skal opbevares så tavshedspligten sikres.

§ 5. En coach skal ligeledes sikre tavshedspligt om klienten, i grupper som under supervision.

§ 6. En coach er ikke undergivet tavshedspligt, hvis det kan være til skade eller til fare for parterne/andre.

§ 7. En coach må ikke udnytte sin funktion, hverken til fordel for sig selv, eller på måder der kan være til skade for klienten.

§ 8. En coach må ikke have en intim privat relation til en klient. Ligeledes bør forretningsmæssig omgang undgås, så et neutralt professionelt udviklingsarbejde kan bevares intakt.

§ 9. En coach har ansvar for, at en igangværende proces altid afsluttes på en faglig forsvarlig måde. Evt. ved henvisning til anden relevant form for proces eller en anden coach/psykoterapeut.

§ 10. En coach skal henvise klienten til anden side, hvis en relevant professionel kontaktform ophører, eller en coach ikke længere er kompetent til at arbejde med de mål, problemer, udviklingsområder eller opgaver klienten har som sit ønske.

§ 11. En coach arbejder alene med psykisk sundhed på områder inden for personlig udvikling, der giver raske mennesker en øget livskvalitet. Et kriterium er, at klienten besidder fuld realitetsopfattelse.
 

bottom of page