top of page
Home: Welcome
Forest Road

Enneagram type 4

Type 4

Generelt om enneagram type 4

Enneagram type 4 er følsom og nærtagende, og deres humør eller indre tilstand svinger meget i løbet af dagen. De fokuserer ofte på det de selv mangler eller savner, De tror at andre er mere lykkelige og kan have en tendens til at være misundelige. De kan føler sig anderledes og ikke forstået, ligesom de altid længes efter noget, de føler der mangler uden rigtigt at vide, hvad det er.

De har et intenst følelsesregister som de gerne viser. De kan have tendens til at miste deres selvværd, fordi en negativ sammenligning med andre uvægerligt falder ud til andens fordel. De længes efter kærlighed, efter den sande kærlighed der engang vil komme. De drømmer ofte om hvad de vil skabe i stedet for at gennemfører drømmen.

De er meget kreative og sætter deres personlige præg på alt. De har det godt med tætte og dybe relationer og har stor følelsesmæssig rummelighed ift. andre mennesker. Andre kan opleve dem som selvoptagede og de kan  fremstår melankolske, tragiske og dramatiske. Tag ikke fejl de har en indre kerne af styrke og er ikke så følsomme som de giver udtryk for. De har sans for kvalitet og er kreative og fantasifulde mennesker. 

Hvis du kan genkende følgende, er du muligvis enneagram type 4

 • Du er ofte optaget af, hvordan andre opfatter dig

 • Du har fokus på det, du synes mangler og længes efter

 • Du søger det, du mangler via intense oplevelser

 • Du undgår det ordinære og almindelige

 • Du søger dybde i følelseslivet og er god til at støtte andre i krisesituationer

 • Du føler dig sjældent forstået af andre

 • Du ønsker tit det uopnåelige

 • Du har en rig indre forestillingsevne, som virkeligheden ikke kan leve op til 

 • Du har svært ved at slippe følelsesmæssige forbindelser til andre 

 • Du føler dig anderledes eller speciel 

 • Du sammenligner dig ofte med andre 

 • Du opleves ofte som en form for kunstnerisk, udtryksfuld outsider, hvor følelserne ofte sidder udenpå

 • Du har primært fokus på egne følelser i modsætning til toeren, der primært har fokus på andres følelser

 • Du har let ved at udtrykke følelser – og rummer let andres

 • Du oplever ofte humørsvingninger – der er ikke langt fra gråd til latter. Følelser forstærkes – både de glade og de triste

 • Du er ikke bange for at være speciel og udenfor normerne

 • Du opleves ofte som trendsætter

 • Du kan have oplevelsen af at blive lukket ude – mens andre ofte oplever, at det er dig selv, der trækker dig

 • Du føler dig let afvist eller usikker på dig selv – nogle gange skal der blot et blik eller en bemærkning fra andre til for at ødelægge humøret

 • Efter en præstation fokuserer du ofte på det, der ikke gik godt

 • Du har ofte en kunstnerisk evne, er kreativ – følelserne må udtrykkes f.eks. via musik, skuespil, kunst

Bidrag til samarbejde

 • Har en evne til at finde det overordnede formål

 • Løser opgaver på en utraditionel måde

 • Er gode til at skabe relationer

 • Rummer teamets følelser

Enneagram type 4 er dygtige til at finde unikke løsninger. De er opfindsomme og sætter deres eget præg på opgaven. De skal helst være følelsesmæssigt engageret i opgaven, for at det giver mening for dem at involvere sig.

Fokus er primært på relationerne til de andre i gruppen: ”kan de nu lide mig? Og kan jeg lide dem”? De sikrer, at de svære følelser rummes og udtrykkes. De er mangelorienterede, kreative, opfindsomme og tilfører samarbejdet særpræg. De sikrer, at passionen forfølges.

Når 4’ere føler sig presset

Oplever type 4 at blive afvist, ignoreret eller kritiseret på deres selvværd, er det noget, der kan presse dem voldsomt, og der kan komme en voldsom udad-reaktion med kaskader af ord. Sideløbende vil de forsøge at analysere deres følelser endnu mere intenst i håb om, at løsningen kan findes gennem deres analysearbejde. Fortsætter presset på trods heraf, vil de ofte miste oplevelsen af deres egne jeg-grænser. De vil opleve angst for at blive forladt og forsøger at ”please” for at bevare kontakten til andre. De tilpasser sig andre for at søge og få anerkendelse.

Enneagram type 4 og motiver

 • Behov for at være unik- jeg er anderledes

 • Forfølger deres passion og kan inspirer en gruppe/team til det samme

 • Rummer andres udsving og store følelser

 • Jeg har flere fejl end andre

 • Jeg føler jeg mangler noget

 • Kan se det smukke og unikke i selv små ting

 • Har sans for alt kreativt

Enneagramtype 4, når de er i overskud

Type 4 sætter egne følelser på ”stand by” – mere overskud til ”vi” og mindre fokus på ”jeg”. De har mere fokus på de ydre rammer. Her har de styr på deres egne følelser og selvmedlidenhed. I stedet bliver de handlingsorienteret, fokuseret, målrettet og praktiske, og de forstår at udnytte deres kreativitet og strukturen bliver langt bedre så de når deres mål. De forstår og påskønner det unikke og er ikke længere så selvoptaget.

Enneagramtype 4, og konflikter

Når Enneagram type 4 bliver ignoreret eller skal gøre noget, der strider imod deres principper, oplever de mange følelser og analyserer situationen i lang tid. Det kan være svært for dem at slippe deres indre tanker og følelser. Andre oplever, at de kan være meget følsomme eller det modsatte; distancerende. De kan påvirke en stemning negativt og fylde meget.
De bliver ofte stille, mens følelserne opleves intenst og på én gang. De overanalyserer herefter situationen (følelserne) for at prøve at forstå. De kan blive overmandet af følelserne – og eksplodere med masser af ord og gråd. De holder fast i følelserne i lang tid.

Tips til Enneagram type 4:

 • Læg mærke til, om humøret styrer lysten. Få hjælp til at bearbejde evt.’humørsyge’.

 • Find den dybe glæde der er ved livet.

 • Det almindelige kan også være unikt.

 • Du vil altid eksistere.

 • Lad være med evt. at lege yoyo med andre mennesker og afskedige dem, hver gang de bliver for almindelige. Og tage dem tilbage, når de igen er unikke.

 • Skru gerne lidt ned for følelserne.

 • Du har tonsvis af mod og masser af ærlighed og er slet ikke så skrøbelig som du selv tror.

 • Dine føleser og sårbarhed kommer og går. De definerer ikke hvem du er.

 • Når du ikke kan stole på dine følelser, hvem er du så?

 • Få bearbejdet det svingende humør til en grundlæggende accept af dig selv.

 • Få hjælp til at opdage, at du ikke har spildt dit liv og dine muligheder. 

 • Få hjælp til at finde ud af hvad følelserne objektivt handler om og bearbejd hadet til dig selv.

 • Type 4 arbejder ihærdigt i terapi bl.a. med frygten for at miste sig selv eller den relation type 4 gerne vil have til sig selv. De  arbejder med følsomheden og angsten for livet og den nagende misundelse.

bottom of page