top of page
Home: Welcome

Type 2

Generelt om enneagram type 2

 

 

Enneagramtype 2 er meget opmærksom på, hvordan de kan hjælpe andre De giver gerne af et godt hjerte, og det er lettere for dem at give end at modtage, for to’ere erkender ikke rigtigt, at de også har egne behov. De kan føle, at de skal give hele tiden, og de har en følelse af forpligtigelse til at  dække andres behov. De er ofte udadvendte, smilende, imødekommende og dygtige til at anerkende andre og søger selv at få anerkendelse for den hjælp, de giver til andre.

Enneagramtype 2 fremstår ofte som smilende, empatiske og imødekommende personer, der oplever stor tilfredsstillelse ved at yde andre hjælp, støtte eller omsorg. For to’ere er det til tider svært at mærke egne behov, hvad er det egentlig de ønsker sig eller drømmer om? De er gode til at stå bag andre idet de er eminente til at se andres potentiale og få dem frem i lyset.

Hvis du kan genkende følgende, er du muligvis enneagram type 2

 • Du er god til at se andres evner og potentialer 

 • Du er stolt over at være uundværlig 

 • Du tilpasser dig ofte andres behov 

 • Du er et meget empatisk, varmt, hjælpsom, føjende, pligtopfyldende følemenneske

 • Du opleves ind i mellem som intimiderende, fordi du tror du ved hvad andre har behov for

 • Du har en tendens til at påtage dig mange opgaver for at hjælpe andre 

 • Du har et indre ”regnskab” for, om anerkendelsen du modtager, matcher din indsats

 • Du hjælper helst dem, du kan lide eller dem, der har indflydelse

 • Du møder andre smilende og positivt – og alligevel vurderende

 • Du er god til at fastholde venskaber

 • Du tilpasser dig ofte andre

 • Du tillægger image stor betydning, og “måler dig” og sammenligner dig ofte med andre

 • Du elsker at give ”gaver” – men har svært ved selv at tage imod gaver og ros fra andre

 • Du bliver såret, ked af det og måske vred, hvis du slet ikke anerkendes for din støtte og omsorg

 • Du er nærværende i din samtale med andre og bryder dig ikke om, hvis andre afbryder

 • Det er vigtigt for dig, at andre kan lide dig

 • Det er svært for hvis andre ikke kan se dine behov, så kan de sikkert ikke lide dig

 • Du har din egen indre sorte bog, og noter dig hvis du ikke gengælles i din omsorg

 Bidrag til samarbejde

 • Diplomatisk

 • Taktfuld

 • Sørger for at alle har det godt

 • Arrangerer at ingen er udenfor

 • Motiverende tilgang til at teamet yder en god service og kan fremstå som et stolt team

 • Er ofte den der laver kaffen, og sørger for andre har det godt

Type 2 er meget sociale og gode til at tage hensyn til dem, de arbejder sammen med. De sørger for, at gruppen trives med primært fokus på relationerne. De har en tendens til at dække andres behov, og det er svært for dem at mærke deres egne. Når de føler sig værdsat og anerkendt for deres indsats, er de parate til at yde meget for samarbejdets skyld. De anerkender, støtter og motiverer andre. De arbejder for gruppens og andres interesser snarere end deres egne interesser. De uddelegerer gerne til andre,

og er pligtopfyldende og ambitiøse på gruppens vegne. De er i høj grad serviceorienterede og opmærksomme på andres behov. De er diplomatiske og taktfulde og sørger for, at ingen er udenfor, og at alle i teamet har det godt.

Når 2’ere føler sig presset

Hvis Enneagramtype 2 oplever, at de bliver taget for givet, ikke bliver påskønnet eller hørt, kan andre opleve, at de virker afvisende og martyragtige.

De kan opleve skyldfølelse og underkende deres egne behov for at bevare den gode stemning eller relation.

Andre kan opleve, at to’erens hjælpsomhed er for meget, og at de kan blive fornærmet, hvis du takker nej til deres hjælp.
De har det svært med konflikter, og de holder deres følelser for dem selv i lang tid.

De bliver følelsesmæssigt intense, når de så siger noget, og de kan have et markant tilstandsskifte fra mild og empatisk til vred og egoistisk.

Enneagram type 2 og motiver

 • Jeg får energi af at hjælpe andre mennesker

 • Jeg er et kærligt og uselvisk menneske

 • Jeg har mere at give end de fleste

 • Jeg kan næsten ikke få det over mine læber – men det er dejligt at få anerkendelse for det, jeg gør

Enneagramtype 2, når de er i overskud

 

Her er to’ere mere i kontakt med deres egne følelser og behov. Deres fokus er i højere grad på dem selv frem for på andre. De bliver mere romantiske og kreative, og de tror mere på deres egne evner. Her hjælper to’eren mere på de reelle behov hos andre og har mindre brug for at opfinde behov for andre, som de kan hjælpe med.

De har heller ikke det samme behov for anerkendelse, da de her selv er klar over, at de har gjort noget godt, så de bliver langt mere internt refererende. Ligeledes er de mere proaktive og flittige, men det er ikke ud fra andres behov, men ud fra de reelt stillede opgaver.

Enneagramtype 2, og konflikter

Her er to’ere mere i kontakt med deres egne følelser og behov. Deres fokus er i højere grad på dem selv frem for på andre. De bliver mere romantiske og kreative, og de tror mere på deres egne evner. Her hjælper to’eren mere på de reelle behov hos andre og har mindre brug for at opfinde behov for andre, som de kan hjælpe med.

De har heller ikke det samme behov for anerkendelse, da de her selv er klar over, at de har gjort noget godt, så de bliver langt mere internt refererende. Ligeledes er de mere proaktive og flittige, men det er ikke ud fra andres behov, men ud fra de reelt stillede opgaver.

Tips til Enneagram type 2:

 • Læg mærke til dit behov for at være ‘ovre’ i andre. Har de brug for din hjælp eller er det dit behov?

 • Øv dig i at sige NEJ, og sig kun ja når det føles rigtigt.

 • Opdag dine egne behov og brug din energi som en fantastisk måde at være i verden på.

 • Opdag og bearbejd dine svigt eller evt. hadet dig selv. Få bearbejdet disse negative følelser, de stjæler din energi – som en tyv om natten. Få kærligheden til dig selv tilbage.

 • Arbejd med at tilgive dig selv. For størst af alt er selv-tilgivelse!

 • Undersøg hvad du bruger “den sorte bog til.”

 • Mærk efter om du holder kontakten til dem omkring dig af den rigtige årsag, lig mærker til når du gør det for andres skyld. Måske ser du det ved at vreden bobler inden i dig over din egen adfærd.

bottom of page