top of page
Home: Welcome

Type 1

Generelt om enneagram type 1

Enneagram type 1 er optaget af hvordan man kan forbedre ting og reagerer når noget ikke er som det skal være. Type 1 har en stærk indre kritiker, som holder følelser og egne behov på plads. De gør det, den indre kritiker fortæller dem er korrekt, frem for det de har lyst til. Det giver dem glæde at gøre arbejdet rigtigt og godt og man kan regne med at de gør en stor indsats for at yde deres bedste.

Enneagram type 1 fremstår ofte som uafhængige, idealistiske og rationelle personer med et højt moralsæt og stærke synspunkter for, hvad de selv tror på er rigtigt og forkert – og de mestrer utilsløret eller stiltiende at fejlfinde helt ned til mindste detalje.

Enneagram type 1 har en mission og står op for andre på grund af deres uretfærdighedssans og kæmper deres kampe for, at retfærdigheden skal sejre. De er grundige og gode til at skabe forbedringer for alt (og alle) omkring dem Det er nærmest som om, de har en indre mission om at skulle gøre en forskel for at gøre verden til et bedre sted at være i.

Hvis du kan genkende følgende, er du muligvis enneagram type 1

 • Du har en stærk indre kritikker, der vejler andre om, hvad der er rigtigt eller forkert

 • Du gør meget for at undgå at begå fejl

 • Du finder ofte forbedringsforslag og bedre måder at løse opgaver på

 • Du har fokus på andres kompetence og kan synes at du ved bedre

 • Du har stor selvkontrol, særligt vedr. følelser og behov

 • Du fordømmer let andre, hvis du oplever, de slipper for let af sted med det, de gør 

 • Du er arbejdsom, ordentlig, punktlig og samvittighedsfuld, og du kan have moralske tømmermænd

 • Du er til at stole på og lyver så godt som aldrig

 • Du har en høj etik og moral – bygget på Enneagram type 1´s egen model af verden

 • Du har samtidig en indre usikkerhed på, hvad der er det mest rigtige og mest moralske at gøre

 • Du har ofte svært ved at slappe rigtigt af – der er så meget, der bør ordnes først

 • Du sætter pligt før fornøjelse – selvfølgelig

 • Du har oftest en veludviklet sans for orden, systemer og bestemte måder at gøre tingene på

 • Du bruger ofte ord som bør/skal/nødvendigt

 • Du kan harmes eller opleve irritation, hvis andre træder ved siden af

 • Du forsøger ofte at kontrollere eller undertrykke vrede og andre ”forbudte” følelser

 • Du har regler og normer for alt – men mange af dem er usagte

 • Du er reformator/belærende og står op for din retfærdighedssans og kæmper dine kampe

Bidrag til samarbejde

 • Grundighed

 • Struktur

 •  Detalje orienteret

 • At ser efter forbedringsmuligheder

 • Opmærksomhed på regler og retningslinjer

 • At følge op på at opgaven udføres tilfredsstillende

 • At stræbe efter at gøre det rigtige, og at det fører til det korrekte resultat

Type 1 virker let kritiske og dømmende for andre, da de er meget idealistiske. De har brug for præcise retningslinjer og stræber efter at gøre det rigtige. Deres hensigt er ikke at give personlig kritik, blot at tingene sker på den rigtige måde og fører til det korrekte produkt/resultat, da de har fokus på, at den stillede opgave løses på bedst mulige måde.

 

Relationerne imellem samarbejdspartnerne er mindre vigtige. De har fokus på nøjagtighed at være præcise og har sans for detaljen. De sikrer, at strukturer, regler, deadlines og aftaler holdes. De planlægger og tænker tingene grundigt igennem og kan have  svært ved at uddelegere – vil hellere selv, så det bliver gjort rigtigt og uden fejl. 

Når 1’ere føler sig presset

Hvis Enneagram type 1 oplever at blive kritiseret eller dømt,  og føler at andre ikke overholder det aftalte, eller hvis der kommer pludselige ændringer af en aftalt plan, kan de virke vrede og fordømmende.

Andre kan opleve, at de holder stejlt fast i gamle aftaler eller regler. De kommer ofte til at sige noget til den anden på en hurtig og studs måde, ligesom deres vejrtrækning er hurtig. De kan undlade at sige noget, og holder ofte deres irritation og vrede for sig selv, men de lader deres kropssprog fortælle, hvad de egentlig mener, og de er ofte nemme at aflæse, når noget ikke passer dem. Det kan f.eks. aflæses på vejrtrækningen, en stram ansigtsmine og et endnu mere direkte og koldt blik end ellers.

Enneagram type 1 og motiver

 • Behov for at være rigtig og gøre ting på den rigtige måde

 • Der er grundlæggende kun én rigtig måde at gøre tingene på

 • Det er fatalt at fejle

 • Man skal gøre sig fortjent til sine fornøjelser

 • Type 1 stræber, uden at vide det, hele livet efter at mærke og se fuldkommenheden og har derfor en mission, der handler om, hvad der skal til for at rette op på alt det, som ikke er godt nok

Enneagramtype 1, når de er i overskud

De giver sig selv lov til fornøjelse før pligt (til en hvis grænse). De oplever større fysisk og psykisk ro. De slipper delvist kontrollen – ”bør, skal og nødvendigt” er pludselig ikke helt så styrende. De bliver ofte mere kreative og iderige, og de ser i højere grad muligheder og har i mindre grad fokus på at fejlfinde. Det er også her, etterne tør drømme og gå efter deres ønsker, ligesom de her har mindre fokus på det, der mangler men i stedet det, de har, som gør, at de kan nærme sig den fuldkommenhed, de stræber efter. Det er også her, andre bemærker, at etterne bliver lettere at være sammen med, og at smilet også når øjnene.

Enneagramtype 1, og konflikter

At andre ikke gør tingene på den rigtige måde eller selv at blive kritiseret, kan presse ettere voldsomt. Først vil de dømme andre – og sig selv – hårdt for sjuskeri og sløset adfærd.

Fortsætter presset på trods heraf, vil irritationen i dem risikere at blive så voldsom, at de kan opleve sig helt depressive og tungsindige. De oplever at miste selvkontrollen, da de kommer i deres følelsers vold, og de ubehagelige følelser pludselig kan mærkes. Det er her, tordenskyen omkring dem kommer i udbrud, og ettere kan i høj grad af andre opleves som sårende ærlige, når først der går hul på tordenskyen. Her bliver alt i høj grad sort/hvidt, der er intet midt imellem, og intet bliver ladet tilbage mellem linjerne. Andre oplever det som om, at etterne pludselig eksploderer, og det er her, etterne helt mister selv kontrollen, og bagefter kan de blive enormt skamfulde, da deres indre kritiker fortæller dem, at det er en upassende opførsel.

Tips til Enneagram type 1:

 • Du må gerne sænke overlæggeren, mindre Kn også gøre det.

 • Accepter, værdsæt og anerkend situationen.

 • Der er ingen grund til fysisk afstraffelse af din krop, for at sikre dig, at du gør dig umage.

 • En evig rank ryg kan være en ubevidst straf af din krop. Den gør det bedste den kan for dig. Så slap gerne mere af og være god ved dig selv.

 • Tilgiv dig selv for din egen hårdhed, den måde du straffer din elskede krop på, og den hårde selvsnak du har. For størst af alt er selv-tilgivelse. Mindst af alt er fordømmelse.

 • Skyldfølelse handler ofte om noget du har gjort. Måske gjorde du det bedste du kunne, ud fra de givne forudsætninger?

 • Din krop er meget loyal over for dig. Den gør det bedste –Vær rar, kærlig og ikke dømmende ift. din krop og de magiske evner den har. Forsøg at være lidt mere loose 

 • Bearbejd frygten for at blive forladt og din evt. jalousi.

 • Arbejd med dine høje idealer, så de bliver mere realistiske – også ift. dine kropslige ideale

bottom of page