top of page
Home: Welcome
Forest Road

Hvad er enneagrammet

Personlig udvikling med enneagrammet

Enneagrammet er en række fortællingerne om os selv og en beskrivelse af vores selvopfattelse og om hvordan vi opfatter andre omkring os. Enneagrammet beskrive motiverne for vores adfærd og giver os en forklaring på vores forskelligheder. Det kan forklarer lidt om:

Hvordan du agerer i forskellige relationer

Hvordan du løser opgaver

Hvordan du opfører dig i forhold til andre mennesker

Hvordan du håndterer forandringer

Hvorfor du opfører dig anderledes når du er presset.

Enneagrammet er et kraftfuldt, dybtgående psykologisk værktøj som hjælper os med at forstå den menneskelige natur. Det er et psykisk ”Kraks Kort” over din nuværende tilstand og hvor du kan sætte ind for at arbejde med din personlige udvikling. 

Vi får med Enneagrammet mange forslag til, hvordan vi kan ændre en uhensigtsmæssig adfærd, og hvilke mønstre vi gentager den ene gang efter den anden i håbet om at opnå fred, frihed, glæde, ro og kærlighed.


Det beskriver, hvad der motiverer os, hvad vi har værdi på, vores overbevisninger, vores forsvarsmekanismer, hvad vi grundlæggende frygter her i livet, hvordan vi manipulerer og kontrollerer andre og os selv. Hvordan vi har det, når vi er den bedste udgave af os selv. Som i øvrigt er den udgave, vi gerne vil være. Så Enneagrammet viser os vejen dertil og de mønstre, der stopper os.

Enneagrammet fortæller os om vores adfærd, når vi er under pres eller når vi er i balance. Det kan også give dig hints om dine blinde vinkler – hvordan andre ser dig, og hvordan, du ser dig selv. 

De ni personlighedes typer

Frem for at tale om persontyper er det måske mere korrekt at tale om ni forskellige måder at opleve verden på. Enneagrammet beskriver nemlig langt mere end ni ligeværdige persontyper, for Enneagrammet er ikke kun 9 grundtyper eller 9 rene typer. Der er et stort spindelvæv af kombinationsmuligheder, der giver mindst 729 forskellige former for adfærd og forskellige måder at være i verden på. To forskellige typers adfærd kan ligne hinanden meget, og det er motivet bag, der er forskelligt.

Enneagrammet forklarer, hvorfor vi alle er forskellige, og hvordan noget kan falde en person ganske naturligt, mens en anden ikke forstår handlingen og måske står rystende og ville have gjort noget helt anderledes.

Det fortæller også om, hvordan vi forholder os til jobbet, karriereudvikling, arbejde i teams og om hvilken adfærd vi oftest har som køber og sælger. Vi får med Enneagrammet hjælp til at se vores styrker og svagheder, fordi Enneagrammet sætter fingeren på mange af de ting, vi med fordel kan være opmærksomme på i vores liv for at forstå, blive forstået, udvikle os, bevæge os fremad og opnå kærlighed og fred. Med Enneagrammet får vi hjælp til at se vores styrker og svagheder

Tips til Enneagram type 1:

  • kommer snart

bottom of page